Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

Tekna vervekampanje

April 12, 2008

Introduksjon

Teknisk-naturvitenskapelig forening har over 57 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. Tekna ønsket å gjøre det enklere for sine eksisterende medlememer å verve venner og kolleger.

Løsning

Vi lagde en nettside som tar seg av hele verveprosessen. Alt fra å velge vervepremie til å la ververen sette sammen sin egen verve-epost og sende denne til venner og kjente.
For at e-posten skulle fange mottakers interesse fikk ververen først mulighet til å velge blant forskjellige smarte vervevitser. Dette for å gi mottaker et humoristisk hint om at han er en av oss (og derfor bør være medlem).

Ververen fikk også mulighet til å velge hvilken medlemsfordel e-posten skulle fokusere på. Slik kunne ververen tilpasse budskapet i e-posten til hver enkelt mottaker og slik også øke muligheten for vellykket verving, og selv motta vervepremie.

Newer & Older design projects