Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

Apt 10 Year Anniversary

October 30, 2009

Introduksjon

2009 var året da Apt var blitt 10 år. Dette skulle feires, men først måtte vi lage en intivasjon for å få med oss venner og kjente på festen.

Løsning

Vi ønsket å skape en litt annerledes og interaktiv invitasjon for våre kunder i anledning vårt 10-års jubileum. Denne skulle spille på humor og direkte kommunikasjon mellom oss i Apt og de hos kunden vi hadde invitert.

Derfor inviterte vi 300 mennesker til en kjempefest ved hjelp av en personlig og interaktiv invitasjon. Vi spilte inn 300 navn som de inviterte fikk lest opp da de gikk inn på den tilsendte linken.

Hva de faktisk fikk se, varierte basert på når de besøkende kom inn på siden, om de hadde blitt purret på å svare, om de var returnerende besøkende eller om de hadde svart og rett og slett ønsket å ombestemme seg.

En fantastisk morsom og godt gjennomført idé. Bidraget skilte seg sterkt ut i kategorien, og den sjarmerende utførelsen gjør det nesten umulig å takke nei til en fest.Visueltjuryen 2010

Resultat

I løpet av de første to timene, hadde 70% av de inviterte vært inne på siden og sett den personlige invitasjonen. Etter tre dager hadde 50% takket ja. 14 dager etter utsendelsen, hadde 90% sett invitasjonen og over 200 personer meldt sin ankomst.

Om det faktum at vi ble nedrent av hyggelige meldinger på epost, telefon og sms der våre kunder ønsket å fortelle hvor morsomt og bra dette var kan karakteriseres som en effekt, er vel kanskje diskuterbart. Det at mange av våre kunder ble inspirerte til selv å vurdere denne formen for kommunikasjon mot sine egen kunder, er absolutt en effekt for oss. At det ble en fin fest, var det derimot ingen tvil om :)

Newer & Older design projects