Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

NRK Annual Report o7

April 7, 2008

Introduksjon

In 2007 I did NRK’s Annual Report. You can see the final design above and screens from the design process below. Design, Art Direction and Photography by me.

Løsning

Allmennkringkasterrapporten for NRK i 2007 ble uformet under overskriften “mer og bedre tilbud fra NRK – til alle” er det i år publikum som er i fokus. Apt har stått bak design av nettsider og nedlastbar rapport.
NRK skal engasjere, informere og underholde med et bredt og variert tilbud. Uansett om du er seer, lytter eller leser ønsker NRK at vi som publikum opplever at deres innhold utgjør en forskjell. Dette er grunntanken bak konseptet der publikum har hovedrollen og innleder hver kategori.

En god løsning som driver sjangeren videre og viser hva man kan få til med designinvestering – det burde ha stor signalverdi overfor næringslivet.Merket for god design 2009

Presentasjonen er utformet som en interaktiv opplevelse hvor video og lyd er bærende elementer. I motsetning til å kun gjøre selve innholdet i rapporten tilgjengelig som tideligere år, har vi hatt et sterkt ønske om å gjøre presentasjonen langt mer levende. Den kommuniserer med brukerne med fullskjerm video, lyd og spennende, korte historier som skal inspirere.

Selve rapportens faktainformasjon kan lastes ned i pdf-formatet, som enkeltstående kapitler eller i en samlet fil.

Takk til alle hos NRK. Hilde Thoresen, Hilde Bagge og Øyvind Werner Øfsti.

Skisser fra prosessen
Newer & Older design projects